Muamalah adalah semua hal selain ritual ibadah mahdhah. Ritual ibadah mahdhah itu contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai syarat yang menyebabkan ibadah tersebut menjadi sah.

Contoh aktivitas Muamalah: jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, titipan, investasi, kongsi usaha, dan lain-lain.

Dalam muamalah, semua hal boleh dilakukan sampai ada dalil haramnya.

Jadi, ketika membolehkan sesuatu dalam muamalah, itu nggak perlu ada dalil kebolehannya. Kalau ada dalil penguat atas kebolehannya, ya itu makin bagus.

Nah, kalau mengharamkan atau melarang sesuatu dalam muamalah, maka itu harus ada dalilnya. Orang yang mengharamkan sesuatu dalam muamalah, maka dia harus paham dalil haramnya.

Ini rumus, ini kaidah fikih. Logika ini jangan dibalik-balik ya..

Follow IG: @AmanaSharia | Subscribe Channel Youtube “Kang Ifham”

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Categories: 1. Muamalah

1 Comment

Rahmatullah · May 18, 2022 at 6:39 am

Barakallah ustadz, salam kenal, hehe

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *